Najważniejsze zalety to brak pośredników, szybkość transakcji, brak ograniczeń geograficznych i potencjał wzrostu wartości.