Najważniejsze wady to ryzyko inwestycyjne, brak stabilności wartości, brak regulacji i możliwość wykorzystania do nielegalnych działań.