Tether jest oparty na technologii blockchain i działa poprzez łączenie tokenów USDT z dolarami amerykańskimi przechowywanymi w bankach. Każdy token USDT jest tworzony, gdy dolary są wpłacane na konto bankowe Tether, a następnie tokeny te są dystrybuowane do użytkowników.