Jedną z głównych wad inwestowania w USD Coin jest to, że nie ma gwarancji utrzymania stałego kursu do dolara amerykańskiego, co oznacza, że ​​inwestorzy muszą monitorować wahania kursu i ryzyko strat.

Ponadto, niektórzy inwestorzy preferują bardziej zdecentralizowane kryptowaluty zamiast tych powiązanych z tradycyjnym systemem finansowym, jakim jest USD Coin. Ostatecznie, każda inwestycja wiąże się z ryzykiem, a decyzja o inwestowaniu w USD Coin powinna być podejmowana po dokładnym zbadaniu rynku i ryzyka związanego z inwestowaniem w ten token.