Inwestowanie w OKB, jak w przypadku innych kryptowalut, niesie ze sobą pewne ryzyko. Jednym z ryzyk jest związane z jej zmiennością rynkową – wartość OKB może znacznie wzrosnąć lub spaść w krótkim czasie. Ponadto, jak w przypadku każdej kryptowaluty, istnieje ryzyko utraty lub kradzieży OKB z powodu złamania bezpieczeństwa portfela. Innym ryzykiem jest brak regulacji w niektórych krajach, co może prowadzić do zmiany przepisów lub zakazania handlu kryptowalutami. Wreszcie, ryzykiem jest również fakt, że OKB jest w dużej mierze zależne od działalności platformy OKEx i jej sukcesu, co może wpłynąć na wartość OKB. W związku z tym, przed podjęciem decyzji o inwestowaniu w OKB, należy dokładnie przeanalizować ryzyka i zasięgnąć porady od ekspertów lub doradców finansowych.